عشق...

 

 

عشق عجب احساسیه که آدم یهو مات میشه

یکی از راه میادو همه دنیات میشه

عشق عجب جادویه که آدم آب میشه

میره کنار پنجره و واسه تو بیخواب میشه

مگه میشه یه آدم این همه زیبا باشه

این همه زیبا باشه و این همه تنها باشه

مگه میشه یه عاشق این همه عاشق باشه

این همه دوست داشتن بدون منطق باشه

عشق عجب قانونیه که درد مهربونیه

یکی زیبا لیلاییه یکی عاشق مجنونیه

عشق عجب حالاتیه که آدم یهو دق میکنه

از ته دل آه میکشه دنیا رو عاشق میکنه

 

 


منبع: http://sedaayeghalbam.blogfa.com

کلمات کلیدی: میشه ,باشه ,عاشق ,زیبا ,زیبا باشه